...

 

Kontrol eller tillid –hvad er bedste strategi?

Spørgsmålet om kontrol eller tillid er et helt fundamentalt spørgsmål for alt menneskeligt samvær.

Kontrol eller tillid for samspil mellem mennesker både i organisationer og privat er et meget afgørende spørgsmål

Samspil mellem mennesker kan bygge på tillid eller ønske om kontrol,både i familielivet og i organisationer.

Som forældre kender vi i børneopdragelsen,at vi er nødt til at kontrollere,hvad ungerne laver,ind til de bliver fornuftige nok til selv at tage vare på sig selv. Men vi ved også,at børn ikke udvikler ansvarlighed uden,at de gives tillid.

Når vi har tillid til nogen,forventer vi,at de både udviser tilstrækkelig ansvarlighed og tilstrækkelig dømmekraft til,at tingene går,som de skal. Tingene skal ikke nødvendigvis gå præcist,som vi havde tænkt os,men de skal fungere,så man kan være tilfreds med resultatet.

Når man er den,der skal kontrollere børn eller andre mennesker,så får man brug for nogle pejlemærker for,om tingene udvikler sig,som de skal. I det daglige samvær går det fint med de informationer,vi får gennem,hvad vi får at vide mundtligt og selv kan lægge mærke til.

Men er vi en del af en organisation,hvor vi har et ledelsesansvar,så er det ikke nok. Vi må have dokumentation for,at tingene går,som ønskeligt. Jo mere vi ønsker at dokumentere,så vi kan kontrollere,jo flere kræfter skal vi både selv og dem,vi kontrollere,bruge på at tilvejebringe og analysere denne information.

Og jo mere,vi ønsker at få dokumenteret processen og ikke blot slutresultatet,jo mere indgribende bliver vi som ledere i processen.

Når resultatet kan gøres op i kroner

I en kommerciel virksomhed er det i princippet enkelt at aflæse slutresultatet af den samlede virksomhed,for det vil være det økonomiske resultat – bundlinjen. Her trækker man i princippet alle omkostningerne fra indtægten og får derved udtrykt overskuddet  /profitten.

Men i princippet er dette i bedste fald kun en mål for resultatet af virksomhedens overordnede ledelse. Det er dog meningsfyldt på det overordnede plan at opgøre succesen af ledelse af en kommerciel organisation gennem dens økonomiske overskud gennem en årrække. Udgangspunktet for kontrollen med ledelsen lader sig dokumentere gennem det opnåede vedvarende overskud,hvis vi ser forenklet på det.

Ovenstående er skrevet,som om det er ledelsen,der alene producerer en virksomheds resultater,og det er naturligvis helt forkert. Ledelsen har under sig et eller måske mange lag af medarbejdere,og det er først og fremmest dem,som producere det,som ledelsen kan proklamere som virksomhedens resultat.

Derfor går al ledelse ud på,hvordan man optimerer den enkelte medarbejders indsats,så denne bedst muligt gavner den overordnede produktion for virksomheden,herunder forskellige måder at organisere virksomhedens virke på.

Ledelsen vil gerne kontrollere processen

For at vide,hvordan det går,vil ledelsen naturligvis gerne vide,om alle funktioner og medarbejdere medvirker til det ønskede resultat på bundlinjen. Derfor ønsker ledelsen løbende dokumentation for,hvordan de forskellige led i virksomheden udvikler sig og ’performer’. Det kræver dokumentation og en indsats for at levere denne information.

Men desuden vil ledelsen også meget gerne skubbe til den enkelte medarbejders indsats,så medarbejdere gør deres allerbedste til at opfylde virksomhedens forventninger. Det lyder simpelt,men er det ikke.

For hvordan skal man præcist måle,om den enkelte medarbejder hver dag gør sit yderste for at være en god medarbejder for virksomheden og dens kommercielle resultat. Der kan være meget langt fra den medarbejder,der skal holde klinisk rent i en produktionshal,til ledelsens kontrol af indtægter og udgifter på direktionsgangen.

Hvordan optimerer man den enkelte medarbejders indsats?

Hvad gør man så for at øge medarbejderens indsat? Man laver tidsstudier,så arbejdsgange kan forenkles og gennemføres hurtigere,og man indføre forskellige bonusordninger. Det vender jeg tilbage til.

Men man kan også i højere grad bygge på tillid til den enkelte medarbejders engagement og følelse af ansvar for virksomheden. Det vender jeg også tilbage til.

Søren Breiting

Print Friendly

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href=""title=""><abbr title=""><acronym title=""><b><blockquote cite=""><cite><code><del datetime=""><em><i><q cite=""><strike><strong>